Bannery | letáčky | brožurky | inzerce | a další

Malé projekty

I menší projekty mají velký potenciál

Moc ráda se věnuji i dílčím grafickým pracem, jako je příprava letáku, plakátu, banneru, vizitky nebo výroční zprávy,… Každý projekt vnímám jako možnost propojit kreativitu s funkcionalitou, abych klientům pomohla přinést jejich potřeby a vize k životu. 

Banner - Grafický design Andrea Houšková
Grafický návrh stánku Andrea Houšková

Někteří z mých klientů

Andrea Houšková grafický design - Unicef
Andrea Houšková grafický design - ELAI
Andrea Houšková grafický design - ČDIS
Andrea Houšková grafický design - DVI
Andrea Houšková grafický design - Amnesty International
Andrea Houšková grafický design - Daktela