Slogany a claimy

Slogany

Výběr sloganů, které jsem v minulosti vytvořila

Jako grafička mám velkou zálibu ve tvorbě sloganů a claimů, které mají schopnost podpořit a zdůraznit celkový grafický návrh. Slogany mají schopnost komunikovat hodnoty značky v krátkém a výstižném sdělení, což může velmi posílit dojem a zapamatovatelnost celého designu. Mám ráda výzvu najít ty správné slova, která dokážou přenést zprávu a emoce a přitom se perfektně sladit s celkovým vizuálním konceptem.

animace-slogany-andrea-houšková

Vizuální styl pro jeden z ročníků veletrhu Týdne inovací jsem podpořila hned několika slogany. patří mezi ně například ‚I am not artificial, it’s just my intelligence‚ či ‚My intelligence starts where human intelligence ends‚, které se na vizuálech střídají a podtrhují téma inovace a umělé inteligence. Tyto slogany nejenže zdůraňzují důležitost umělé inteligence a inovace, ale také přinášejí zajímavý a provokativní prvek do celého vizuálního stylu. Jejich kreativita a výraznost pak vyvolává zvědavost a zvýšuje zapamatovatelnost veletrhu.

Slogany vysílají silnou zprávu o významu umělé inteligence a zpochybňují stereotypy a předsudky spojené s ní. Zároveň evokuje myšlenku pokroku, která je v souladu s tématem události.

Vizuální styl konference DTPC - Grafický design Andrea Houšková

Pro vizuální styl konference Digital Trust & Paperless se stal součástí návrhu slogan Nice to trust you, který vznikl poupravením běžné fráze Nice to meet you. Slogan odkazuje na důležitost bezpečnosti a důvěry ,,života‘‘ v on-line světě.

Pro Festival Čtení ve vlaku, během něhož ve vlacích předčítají ze svých děl přední čeští spisovatelé, jsem vymyslela několik kratších i delších textů, které vypráví příběh o cestě na festival. Do těchto příběhů jsem zakomponovala jména autorů a název festivalu a barevným odlišením těchto slov jsem zvýraznila hlavní sdělení. Výsledkem je poutavý a efektivní vizuální styl, který představuje Festival Čtení ve vlaku z originálního a inovativního pohledu.

Pro jeden z ročníků veletrhu Týden inovací jsem vytvořila sérii sloganů, které vyjadřují myšlenku představit budoucnost jako současnou realitu a připomenout nám, že mnohé, co jsme považovali za nemožné, se díky inovacím stává skutečností: Human can’t (can) fly, Future is coming (is here), It’s future (now),  It’s sci-fi (reality). První slovo v každém sloganu je přeškrtnuté a nahrazeno slovem v závorce, což zdůrazňuje transformaci od minulosti k současnosti a budoucnosti.

Někteří z mých klientů

Andrea Houšková grafický design - Unicef
Andrea Houšková grafický design - ELAI
Andrea Houšková grafický design - ČDIS
Andrea Houšková grafický design - DVI
Andrea Houšková grafický design - Amnesty International
Andrea Houšková grafický design - Daktela